Grizzly 42    Cottonwood 65
     
 
     
Aspen 87   Springfield 87
     
 
     
April 95   McFee 98
     
 
     
Weston 98   Whistler 98
     
 
     
Westwind 101   Jaela 103
     
 
     
Summerset 104   Evan 105
     
 
     
Morgan 108   Rebecca 108
     

Číslo uvedené pri názve domu udáva podlahovú plochu drevostavby ( drevodomu) v m2 ( vrátane garáže, ak je súčasťou objektu ).

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.