According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Aspen has a floor area of 87 mand without upper level.
It is possible in house to build upper level or loft accessible from stairs what could significantly increase a size of house.

Perfect for any setting, this compact cottage offers three bedrooms on one level.
Vaulted living area with large windows is perfect for enjoying the view.
Convenient side entry into kitchen.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.