According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Grizzly has a ground floor area of 42 mwithout upper level.
It is possible in house to build upper level or loft accessible from stairs what could significantly increase a size of house.

The cottage is with loft and with fully equipped spacious bathroom.
The CONUS - Grizzly is very suitable for rental purposes or as a hunting lodge or cottage guest room.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.