According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Jaela has a floor area of 103 mand without upper level.
It is possible in house to build upper level or loft accessible from stairs what could significantly increase a size of house.

Angled entry makes this plan ideal for corner lot development .
Open planning adds versatility to this compact three-bedroom design.
Second bedroom can double as a home office or den.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.