According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Westwind has a floor area of 101 m2.

This tranquil three-bedroom cottage features a vaulted living room with stately prow windows.
Large optional front deck invites outdoor living.
Cozy kitchen offers plenty of storage space with a walk-in pantry.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.