Všetky uvedené drevodomy a drevostavby sú k dispozícii v krátkom dodacom termíne. Aj Vy si môžete splniť svoj sen a vlastniť niektorú
z výnimočných, vynikajúco remeselne prevedených, pravých kanadských drevostavieb CONUS - LINWOOD. Sú to drevostavby vhodné
do akéhokoľvek prostredia s dizajnom a povrchovou úpravou stien plne prispôsobeným okoliu
 alebo požiadavkám. Vyrábajú sa a neustále vyvíjajú už od roku 1968. Sú dokonale odskúšané v najtvrdších podmienkach kanadskej prírody a Aljašky, tak ako aj v najteplejších oblastiach USA, či celého sveta. Sú to luxusné a najkvalitnejšie stavby vyrábané a stavané touto technológiou na americkom kontinente pre potreby celého sveta. Sú určené na trvalé celoročné bývanie a vyrobené podľa požiadavky investora. 

 

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.